Csatlakozás az ASP rendszerhez

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2017. májusában a KÖFOP-1.2.1-VEKOP „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 7 millió Ft.

Az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatoknak 2018. január 1-től csatlakozniuk kell  a központi adatbázison dolgozó egységes informatikai rendszerhez, az un. ASP rendszerhez. A rendszer egységesíti a gazdálkodási, az adó, az ingatlanvagyon-kataszter, a hagyatéki leltár, az irattári, illetve az ipar- és kereskedelmi rendszereket.

A projekt segítséget nyújt a rendszer használatához szükséges hardver feltételek teljesítéséhez, így a projekt  keretében beszerzésre kerül 7 db számítógép, 11 db monitor, 13 db kártya olvasó, 2 db rackszekrény, 2 db switch és 1 darab multifunkciós nyomtató.

Ezen túl pénzügyi segítséget kapunk a korábban alkalmazott szoftverekben tárolt információk „adattisztítására”, az adatok új rendszerbe történő beolvasására (migrációjára) és az új rendszer használatához szükséges szabályozási keretek kialakítására. A polgármesteri hivataloknak 2018. január 1-től  az ügyfeleik számára biztosítaniuk kell az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A projekt ebben is segítséget nyújt, így az elektronikus ügyintézés bevezetése kapcsán külső szakértő segítségét is igénybe tudjuk venni. Ezeken túl támogatást kapunk a szoftverrendszer beindítására, tesztelésére és a polgármesteri hivatali dolgozók oktatására is.

Nagyszénás, 2017.05. 31

asp_tabla