Hatályos önkormányzati rendeletek

A hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegű önkormányzati rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár njt.hu honlapján. Az önkormányzati rendelet hatályos szövegének megkereséséhez először az „önkormányzati rendeletek” menüre kattintson, majd a megjelenő űrlapon válassza ki a megyét és a település nevét. Az űrlapon írja be az önkormányzati rendelet megalkotásának évét és a rendelet számát. A találatok megjelenítéséhez használja a Keresés gombot. A rendelet címére kattintással az önkormányzati rendelet hatályos szövege olvasható.

A rendelet száma A rendelet címe
2023. év
1/2023. (II.15.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
4/2023. (IV.19.) a nagyszénási köztemető fenntartásának, üzemeltetésének és használatának rendjéről
2022. év
1/2022. (II.23.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
3/2022. (II.23.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
6/2022. (V.25.) az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
2021. év
3/2021. (II. 10.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
4/2021. (IV. 30.) az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
9/2021. (VIII. 18.) a Nagyszénáson működő civil szervezetek támogatásáról
12/2021. (XI.24.) a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetéséről szóló 11/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
13/2021. (XII.15.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről
2019. év
12/2019. (XI. 20.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/2019. (VI. 26.) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
2018. év
4/2018. (III. 28.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2017. év
18/2017. (XII. 20.) a településkép védelméről
17/2017. (XI. 22.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
13/2017. (VIII.23.) a családi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről
12/2017. (VIII. 23.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
2016. év
15/2016. (VIII.24.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
14/2016. (VIII.24.) az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
10/2016. (VI.29.) a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2015. év
24/2015. (XII. 16.) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
22/2015. (XI.25.) a helyi adókról
10/2015. (III. 25.) a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról
7/2015. (II. 25.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
6/2015. (II. 25.) a talajterhelési díjról
2014. év
9/2014. (IX. 10.) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
2013. év
18/2013. (XII.18.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2012. év
15/2012. (X.25.) az önkormányzat vagyonáról
2011. év
16/2011. (V.21.) a közterület-használatról
15/2011. (V.25.) Nagyszénás nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
2007. év
6/2007. (III.14.) önkormányzati lakásvásárlási támogatásról
2006. év
9/2006. (III.29.) a lakbérekről és a lakásbérletről
2003. év
26/2003. (X.21.) a köztisztviselőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
14/2003. (V. 27.) a mezőgazdasági haszonállatok tartásáról
2002. év
12/2002. (X.1.) A felsőoktatási tanulmányokat folytató nagyszénási diákok ösztöndíj támogatásáról
1998. év
11/1998. (VIII. 18.) a díszpolgári cím adományozásáról
1996. év
13/1996. (VIII. 13.) a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
2/1996.(II.27.) a Környezetvédelem és Településtisztaság átmeneti szabályozásáról
1992. év
18/1992. (X. 13.) az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról