2021. évi költségvetési rendelet
2020. évi költségvetési rendelet
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
2018. évi költségvetési rendelet
2019. évi költségvetési rendelet
A köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
A talajterhelési díjról
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A helyi építési szabályzatról
Önkormányzati lakásvásárlási támogatás
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
A környezetvédelem és településtisztaság átmeneti szabályozásáról
A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
A lakbérekről és a lakásbérletről
Az önkormányzat vagyonáról
A nagyszénási köztemető fenntartásának, üzemeltetésének és használatának rendjéről
A közterület-használatról
A község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
A helyi önkormányzati rendeletek európai uniós jogharmonizációs célú deregulációjáról
Az új közigazgatási eljárási törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
A köztisztviselőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
A díszpolgári cím adományozásáról
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
A felsőoktatási tanulmányokat folytató nagyszénási diákok ösztöndíj támogatásáról
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A belterületi ingatlan használata során keletkező hulladék szabadtéri égetéséről
A társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról
A mezőgazdasági haszonállatok tartásáról
A helyi adókról
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
A családi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről
A  településkép védelméről
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról