HIRDETMÉNY

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Nagyszénás közigazgatási területén 2023. február 13-tól 2023. május 31-ig ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok/ebtartók kötelessége, mely beszerezhető Nagyszénás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) ügyfélszolgálatán, illetve  innen letölthető.

Több eb esetén ebenként külön–külön adatlapot kell kitölteni.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig – legkésőbb 2023. május 31-ig a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni:

  • személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához
  • postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre
  • elektronikusan a nagyszenas@nagyszenas.hu elektronikus levélcímre.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének d) pontja alapján 30.000,- Ft  állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap beszerezhető Nagyszénás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) ügyfélszolgálatán, illetve innen letölthető.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

 

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!          dr.Füvesi Gábor  jegyző