Felhívjuk a nagyszénási civil szervezetek figyelmét, hogy az adó 1%-ának igényléséhez adószámukat és működési körük rövid leírását tegyék elérhetővé a mindenki számára az újságon és a honlapon keresztül. Leadható a következő e-mail címen: nagyszenas.ujsag@gmail.com vagy személyesen a kultúrház irodájában.

Önkormányzatunkhoz gyakran jutnak el olyan pályázati tájékoztatók, egyéb információk, melynek címzettjei a gazdasági szféra szereplői, a civil szervezetek, alapítványok stb. Igény esetén ezeket az információkat szívesen továbbítanánk Önöknek elektronikus levél formájában. Ennek érdekében, kérjük szíveskedjenek eljuttatni elektronikus elérhetőségüket a nagyszenas@globonet.hu címre.


Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány

Tisztelt Nagyszénási Polgárok!

A nagyszénási Nagyboldogasszony Katolikus Egyházközség, 2007-ben létrehozta Alapítványát, Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány néven.
Alapítványunk célja az, hogy a nagyszénási polgárokat szolgálja. Kulturális, szociális területen szeretnénk részt venni a község életében színvonalas kulturális, zenei rendezvények, kiállítások szervezésével, neves vendégek meghívásával, hogy valóban alkalom legyen a szabadidő eltöltésére úgy, hogy közben szellemileg, lelkileg is töltekezhetünk. Bízunk abban, hogy célkitűzésünk Önöknél is érdeklődésre talál, és örömüket lelik majd a meghirdetett rendezvényekben, megtisztelnek minket és munkánkat azzal, hogy minél nagyobb számban részt is vesznek ezeken, az alkalmakon.
Amennyiben támogatni szeretnék munkánkat, azt megtehetik a következő módokon. Természetes szívesen veszünk mindenféle támogatás legyen az anyagi, erkölcsi vagy fizikai.
Bankszámlaszámunk:
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 53300043-11051543-00000000
Címünk: Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány
H-5931, Nagyszénás, Hősök útja 12.


A Nagyszénási Gyerekek Továbbtanulásáért Alapítvány

Adószám: 19060576-1-04

 

A Nagyszénási Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány – alapító okiratának megfelelően – az adott évben, közép- vagy felsőfokú tanulmányaikat végző tehetséges, átlagon felüli képességű, s átlagon felüli eredményeket felmutató nagyszénási gyermekeket támogatja. A támogatásban azon nagyszénási lakosú szülők, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermeke részesülhet, akinek:
a) tanulmányi eredménye kiemelkedő
b) tudományterületen (tantárgyban) kiemelkedő teljesítményt nyújt, illetve
c) előnyt élvez, aki az Országos Középiskolai tanulmányi versenyen, illetve Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményesen szerepelt.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás, melynek összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeknek megfelelően.


A Nagyszénásért Alapítvány

Adószám: 18388350-1-04
Bankszámlaszámunk: 53300043-11044891-00000000


NAGYSZÉNÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Célja:

  • A nagyszénási evangélikus templom szükséges mértékű korszerűsíttetése.
  • Kivitelezési tervek elkészíttetése.
  • Lelkészi szolgálati lakás és hozzá tartozó gyülekezeti közösségi házrész építtetésének megvalósítása.

Jellege:

  • Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán és jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet vagy személyegyesülés készpénz, értéket megtestesítő dolog, vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat. Az alapítvány fogad “célzott adományokat” amelyek alapvető célkitűzéseivel összefüggő egy-egy konkrét tevékenység támogatására használhatók fel, az adományozóval történt előzetes megegyezés szerint, valamint az alapítvány cél megvalósítását szolgáló egyéb adományokat. Szeretettel kérjük, és köszönjük a Nagyszénás és a község temploma iránt kötődést érzők adományait.

Bankszámlaszám: 53300043-11029403 Gádoros és vidéke Takarékszövetkezet

Adóigazgatási azonosítószám: 18379929-1-04


Forintos Alapítvány

Bankszámlaszám: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 53300043-11028921


Szivárvány Óvodai Alapítvány

Nagyszénás
Táncsics u. 27/1.
5900
Adószám: 18381504-1-04


Lépésről-lépésre Szénásért Egyesület

Adószám: 18648551-1-04
A lakosság önszerveződő közösségének támogatása, a település önfenntartó képességének elősegítése. Sport, kulturális és szabadidős tevékenység támogatása. Tudatos fogyasztói magatartás elősegítése. A lakosság életminőségének fejlesztése, javítása. Vidékfejlesztés.

Betyár Lovas Közhasznú Alapítvány Nagyszénás
Adószám: 18393969-1-04

Alapítványunk legfőképp gyermekekkel kapcsolatos programok szervezésére jött létre. Minden évben nomád tábort rendezünk közel 50 gyermek számára, sport események szervezésében is részt veszünk, illetve a községben a gyermek programokon is jelen vagyunk. Nagy segítség számunkra minden felajánlás, hiszen így a táborban való részvételt még színesebbé, elérhetőbbé tudjuk tenni minden kisgyermek számára.