Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló letétbe helyezése
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. 12. 31.
Egyszerűsített mérleg 2013. 12. 31.
Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2013. 12. 31.
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2013. 12. 31.
Szerződések
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója
Könyvvvizsgálói jelentés és záradék 2012.
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2012.
Egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás 2012.
Egyszerűsített mérleg 2012.

5 millió Ft feletti szerződések 2012.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő 5 millió forint feletti szerződések 2011. év

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója
Független könyvvizsgálói jelentés 2011.
Egyszerűsített eredménykimutatás 2011.
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2011.
Egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás 2011.
Egyszerűsített mérleg 2011.
Egyszerűsített eredménykimutatás 2010.
Egyszerűsített mérleg 2010.
Egyszrűsített pénzforgalmi jelentés 2010.
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010.
Könyvvizsgálói hitelesítő záradék 2010.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések az 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B §-a alapján 2010. év

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések az 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B §-a alapján 2009.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében
Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Telepekről vezetett nyilvántartás

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Az önkormányzat 5 millió forint feletti szerződései 2014-2015.