Nagyszénási Polgármesteri Hivatal elérhetőségei 2016. december 1-jétől

Cím: 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

Telefon: 68/443-000

Fax: 68/443-042

E-mail: nagyszenas@globonet.hu

 

Nyemcsok János polgármester        68/443-040, illetve 68/443-000/110-es mellék

Dr. Füvesi Gábor jegyző                 68/443-005, illetve 68/443-000/111-es mellék

Szabóné Gergely Ilona                       68/444-915, illetve 68/443-000/133-as mellék

Vannainé Tóth Ildikó                         68/443-000/115-ös mellék
Stefanik Mónika                                 68/443-000/124-es mellék

 • a képviselő-testület munkájának előkészítése
 • rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, nyilvántartása
 • közreműködés a népszavazások, választások előkészítésében, lebonyolításában, koordinálásában
 • a polgármester és a jegyző munkájának segítése, időpont-egyeztetések
 • munkaügyi feladatok ellátása
 • közfoglalkoztatás-szervezés rendkívüli települési támogatás megállapítása

 

Roszikné Medvegy Gabriella aljegyző 68/443-000/125-ös mellék

 • anyakönyvi igazgatási feladatok
 • hagyatéki ügyek intézése
 • népesség-nyilvántartási és állampolgársági ügyek
 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyek
 • ügyfélszolgálati feladatok ellátása

 

Huszár Nóra               68/443-000/114-es mellék

 • ügyfélszolgálati feladatok ellátása
 • gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása
 • köztemetési ügyek

 

Janiné Karsai Melinda           68/443-000/114-es mellék

 • lakhatási támogatás megállapítása
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

 

Belopotoczky György pénzügyi csoportvezető 68/443-000/118-as mellék

 • költségvetés tervezése, végrehajtása, önkormányzati költségvetési beszámoló elkészítése, a pénzügyi csoport munkájának koordinálása.

 

Pusztai Valéria           68/444-914, illetve 68/443-000/123-as mellék

Gyebnár Szilvia          68/444-914, illetve 68/443-000/123-as mellék

Párkány Aranka         68/444-914, illetve 68/443-000/181-es mellék

 • helyi adók beszedése, behajtása (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, talajterhelési díj),
 • egyéb helyről kimutatott tartozások behajtása,
 • mezőgazdasági, állat-, növényegészségügyi ügyek.

 

Dunai Sándor             68/443-000/121-es mellék

 • közterület-felügyelet,
 • település-üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása,
 • birtokháborítási ügyek,
 • önkormányzati pályázatok előkészítése
 • üzletek működésének engedélyezése, telephely-engedélyezés

 

Farkas Mária              68/443-000/112-es mellék

Hegyi Andrea             68/443-000/112-es mellék

Szél Petra                   68/443-000/116-os mellék

Zerényi Anett              68/443-000/116-os mellék

 • pénzügyi, költségvetési feladatok, könyvelés
 • közreműködés a költségvetés és a beszámoló elkészítésében

 

Lenti István                 68/443-000/126-os mellék

 • pénztár
 • rendszerinformatikai feladatok ellátása

 

Békés Megyei Kormányhivatal

Orosházi Járási Hivatal

Nagyszénási települési ügysegéd

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

Fszt. 5. iroda

68/443-000/128-as mellék

Ügyfélfogadási rend:

Kedd: 8:00-16:00

 • ápolási díj
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • hadigondozotti ellátás
 • időskorúak járadéka
 • közgyógyellátás
 • lakcímbejelentés
 • családtámogatási ügyek.