Nagyszénási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

adóügyi ügyintéző

 

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony tartalma:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munka kör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

(Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerezett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése,
 • közreműködés a helyi adókkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és adóbehajtási feladatok ellátásában,
 • önkormányzat mezőgazdasági ügyeinek intézése,
 • növényvédelmi hatósági igazgatási feladatok ellátása,
 • háruló állategészségügyi hatósági feladatok ellátása,
 • Polgármesteri Hivatal munkabiztonsági, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátása,
 • hirdetmények kezelése,
 • adó- és értékbizonyítvány, valamint adóigazolás kiállítása,
 • TakarNet rendszer használata.

 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság.
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés,
 • közigazgatásban, önkormányzati adóhatósági területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete
 • B kat. jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füvesi Gábor jegyző nyújt, a 68/443-005-os telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3241/2017.

vagy

Személyesen: Nagyszénási Polgármesteri Hivatal Titkárság, 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. I. emelet 1. számú iroda.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.
A sikertelenül, illetve eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2017. december 3.