Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Nagyszénás közigazgatási területén

2015. május 1-től 2015. június 30-ig

ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok/ebtartók kötelessége, mely beszerezhető Nagyszénás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) ügyfélszolgálatán, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ide kattintva).

Több eb esetén ebenként külön–külön adatlapot kell kitölteni. Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig – legkésőbb 2015. június 30-ig a Polgármesteri Hivatalba

 személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához

 postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre

 elektronikusan a nagyszenas@globonet.hu elektronikus levélcímre.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének d) pontja alapján 30.000,- Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap beszerezhető

Nagyszénás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) ügyfélszolgálatán, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.nagyszenas.hu). Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

dr. Füvesi Gábor

jegyző