Munka mellett végezhető katonai szolgálat vállalása a Magyar Honvédségben!

Jelentkezzen területvédelmi tartalékos katonának!

 

A Magyar Honvédség a tavalyi évben átalakította és megújította önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

 

Az ország valamennyi járásában létrejött, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A Honvédség a rendszer kiépítése és fejlesztése során nagyban számít az állampolgárok hazaszeretetére, a lokálpatriotizmusra, azokra, akik szükség esetén készek tenni otthonuk és környezetük biztonságáért. A területvédelmi tartalékosok fő feladatai lehetnek különböző protokolláris feladatok (jelenlétük emelheti járási, települési rendezvényeken az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát), rendezvénybiztosítási feladatok, illetve veszély- vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel. A kiképzések során az izgalmas katonai jellegű ismeretek mellett számos olyan készséget lehet elsajátítani, amelyet a mindennapokban is lehet kamatoztatni. A rendszer alapszabálya, hogy az igénybevétel a lakóhely szerinti járásban történik. Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, a kiképzésen való részvételt, akkor ez a szolgálati forma Önnek szól:

 

Területvédelmi tartalékosnak minden 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet. A rendszerbe belépés előtt a jelentkezőknek orvosi vizsgálaton kell megjelenni, melyet a jelentkező háziorvosa is elvégezhet. A fegyverviselési engedély megadásához szükséges egészségügyi és mentális állapotot méri fel. Az egészségügyi vizsgálatok költségét a Magyar Honvédség fizeti.

 

 • Ha baj van, szeretne Ön is ott lenni, ahol segíthet és számítanak Önre?
 • Kipróbálná magát katonaként?
 • Szeretne izgalmas és kihívásokkal teli élményekkel gazdagodni?
 • Szeretne kiegészítő jövedelemhez jutni?

 

Jelentkezzen területvédelmi tartalékos katonának a Toborzó Irodában!

Tanulmányok vagy munka mellett is segíthet a Haza szolgálatában!

 

Bővebb információ:              www.iranyasereg.hu

                                               www.hadkiegeszites.hu

Miért éri meg Önnek vállalni ezt a szolgálatot?

 • Önkéntes rendszer révén addig vállalja a szolgálatot, amíg élethelyzete lehetővé teszi.
 • Önkéntes területvédelmi tartalékos katonaként szükség esetén segítséget nyújthat a saját járásának, szűkebb lakókörnyezetének.
 • Helyben tartjuk a kiképzést: a tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül.
 • Az önkéntes területvédelmi tartalékosok felkészítése a kidolgozott modulrendszerben évente mindössze 20 napot vesz igénybe, így a kiképzés és a szolgálat munka illetve tanulmányok folytatása mellett is vállalható.
 • A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával a civil életben is hasznos elméleti és gyakorlati tudást kapnak (egészségügyi ismeretek, tereptan és tájékozódási ismeretek, közelharc oktatás, stb.)

 

Mit kap ezért cserébe?

 • Tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés.
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2018. évben: bruttó 32.330, Ft, mely a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra).
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2018. évben bruttó 138.000 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kifizetésre).
 • Ösztöndíj:az ösztöndíjat elnyert hallgató a félév kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult. Mértéke a tartalékos alapkiképzést teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap (bruttó 43.110 ft.) 90%-a.
 • Szolgálati idő beszámítása:a ténylegesen teljesített önkéntes tartalékos katonai szolgálat ideje kétszeres mértékben beszámíta hallgatói szerződésben rögzített, a magyar állami finanszírozású felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számára előírt hazai munkaviszony időtartamába.

 

Keresse a katonai toborzókat személyesen, telefonon vagy e-mailben!

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69.

Telefon: (66) 447-566; E-mail: bekes.toborzo@mil.hu

 

Nyitva tartás:

Hétfő: 08:00-12:00;13:00-17:30 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: zárva

Csütörtök: 08:00-12:00;13:00-15:30 Péntek: 08:00-12:00