Pályázati felhívás

A Nagyszénási Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány – alapító okiratának megfelelően – támogatni kívánja a tehetséges, átlagon felüli képességű nagyszénási gyermekek közép- és felsőfokú tanulmányait. Ennek szellemében az alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a 2019 – 2020. tanévi támogatás elnyerésére.

A támogatásban olyan nagyszénási lakosú szülők, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermeke részesülhet, akinek:

  1. a) Tanulmányi eredménye kiemelkedő
  2. b) Tudományterületen (tantárgyban) kiemelkedő teljesítményt nyújt, illetve
  3. c) Előnyt élvez, aki az Országos Középiskolai tanulmányi versenyen, illetve Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményesen szerepelt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. a) Pályázati adatlap (Az adatlap igényelhető: Kulcsár László Tibor, 5931 Nagyszénás, Hősök útja 33. klaszlo@tancsicsoh.hu, vagy Polgármesteri Hivatal Nagyszénás, Hősök útja 9. ügyfélszolgálat, vagy innen letölthető)
  2. b) A tanuló eddigi pályafutásának rövid ismertetését (szakmai önéletrajz)
  3. c) Mely tudományterületen ért el kiemelkedő eredményt
  4. d) Iskolájának, intézményének, vagy két szaktanárának szakmai ajánlását.
  5. e) Amennyiben a pályázó a támogatáshoz szükséges feltételeknek megfelel, s e mellett szociálisan is rászoruló, akkor szociális helyzetének bemutatását.

A pályázat lehet személyes, vagy más által javasolt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatot személyesen, postai úton ajánlott küldeményben, vagy elektronikus levélben lehet, a kuratórium elnökének: Kulcsár László Tibor, elnök 5931 Nagyszénás Hősök útja 33. ,klaszlo@tancsicsoh.hu. A pályázatok elbírálására 2019. augusztus 20-ig kerül sor. A pályázókat legkésőbb 2019. szeptember 10-ig értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázók támogatásukat nyilvánosan veszik át Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának szeptemberi ülésén. Mind a pályázók, mind a támogatást nyertek névsorát a kuratórium nyilvánosságra hozza.

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

Nagyszénás, 2019. május 14.

                                                                                                                       Nagyszénási Gyermekek Továbbtanulásáért

                                                                                                                                            Alapítvány Kuratóriuma