rendelet kiegészítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazza a polgármestereket, hogy veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolja.

Ezen felhatalmazás alapján került sor a közterület-használatról szóló helyi önkormányzati rendelet kiegészítésére.

A rendeletmódosítás célja a személyes találkozások (csoportosulások) számának csökkentése a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben.

 

Nyemcsok János polgármester