ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár
2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás a következő időszakban lehetséges:
2020. április 02. – 2020. április 20.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az óvodai beíratás eljárásrendje a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján a következő:

A szülőknek a választott óvoda számára szándéknyilatkozatot kell tennie az óvodai beíratásra
vonatkozóan postai úton.

A jelentkezési lapokat kipostázzuk az érintett szülőknek.

A kitöltött formanyomtatványokat legkésőbb 2020. április 16. csütörtökig kérnénk vissza a Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár, 5931 Nagyszénás, Táncsics M. u. 24/2. óvoda elé helyezett postaládába.

Ha bármilyen kérdésük lenne a beiratkozással kapcsolatban megtehetik a 06/68/443-045 telefonszámon, vagy a nagyszenasiovi@gmail.com email címen.

A hivatalos iratok bemutatását (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, SNI gyermek esetében a szakértői vélemény) és a felvételi kérelem aláírását legkésőbb az óvodába lépés első napján kell megtenni.

 

Nagyszénás, 2020. 03. 30.

 Trenyik Tiborné

intézményvezető