Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett a matematikai, a természettudományos és

a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák

erősítése a köznevelési intézményekben pályázatára a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola

„Tele – víz – ion” elnevezésű, NTP-MTI-14-0198 azonosító számú pályázata 1.000.000 forint

támogatást nyert.

logo

Ennek keretében 18 diák 2 pedagógus kíséretében 3 napos tanulmányi

kiránduláson vehetett részt Szentendre környékén, 2015. június 23-25. között.

Tanulmányi kirándulásunk során a természetben figyeltük meg a víz fizikai és kémiai tulajdonságait,

vizsgáltuk több vízfajta, így a Duna, a nagyszénási ivóvíz, a szentendrei ivóvíz, a Dorottya-forrás

összetételét.

Kép1

 

Fotó: Iskola

A Pálvölgyi – Mátyás – hegyi – barlangrendszerben csúszós – mászós barlangi túrán figyelhettük meg

a víz földalatti természetalakító munkáját, a hegység kialakulását.

A Visegrádi – hegységben a Mogyoró-hegyen a Forrástól a folyóig elnevezésű programon vettünk

részt, amelyen túrázás közben a víz felszíni megjelenési formáit és felszínalakító munkáját

követhettük nyomon, miközben az adott terület növény- és állatvilágába is betekinthettünk.

Budapesten a Tropicariumban a vizet, mint élőhelyet figyelhettük meg, betekintve a Föld édes és sós

vizeinek gazdag és rendkívül változatos élővilágába.

Budapesten a Csodák Palotájában látványos fizikai kísérletek megtekintésével érdekes játékok

kipróbálásával tekinthettünk be a fizika világába. A természet anyagainak és jelenségeinek

megértéséhez gyakran van szükség a képzeletre, ennek fejlesztését segítették a látott 3D-s és 4D-s

vetítések.

Lézeres optikai paddal végzett fénytani kísérletekkel is csatlakoztunk a „2015 a Fény nemzetközi éve”

programhoz.

Kép9

Fotó: Iskola

Budapesten a Láthatatlan kiállításon tett látogatás alkalmával a tanulók megtapasztalhatták az egyik

legfontosabb érzékszerv hiányát, ugyanakkor betekintést kaphattak az ilyen fogyatékkal élők

mindennapjaiba, fejlesztve ezzel empatikus képességeiket.

Visegrádon a Bob pályán bobozás közben a gyorsulást, a súrlódási erőt tapasztalhattuk meg.

A tehetséggondozó programban résztvevő tanulók a személyes tapasztalatszerzés segítségével

mélyebb tudásra tehettek szert, hiszen az anyagok természetes közegükben való megfigyelése,

valamint a természet jelenségeinek gyakorlati megtapasztalása jobban elősegíti a megértést, az

összefüggések átlátását.

 

Trnyik Gyöngyi