Tájékoztató a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséhez

Tájékoztatjuk, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i és 2021. szeptember 15-i előlegfizetés miatt) – a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.rendelet alapján – lehetőségük van nyilatkozatot tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével. Az említett nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, az erre rendszeresített 21NYHIPA nevű elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Kérjük, a fenti nyomtatvány kitöltése előtt fokozott figyelmet fordítsanak a kitöltési útmutató II. részletes tájékoztató részében a telephelybejelentéssel kapcsolatos szabályokra. (Nagyszénási telephely bejelentésének megléte szükséges.)


„2. rovat: Nyilatkozatok

A Htv. szerinti telephely bejelentésének módja:
A 639/2020. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja alapján az adózónak, ha a Htv. szerinti telephelyeiről az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja által előírt bejelentését még nem tette meg a NAV-hoz, akkor ezt a NAV által rendszeresített és a rá irányadó szabályok szerinti adat- és változásbejelentő lap benyújtásával teheti meg.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az Önkormányzat adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Együttműködésüket köszönjük!
Nagyszénás, 2021. 01. 29.

Dr. Füvesi Gábor
jegyző sk.