Pályázati felhívás

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szervezetek programjainak megvalósítására.

1. A pályázatot a pályázati adatlapon a Nagyszénási Polgármesteri Hivatalhoz lehet
benyújtani:
a) postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre,vagy
b) elektronikus küldeményként a nagyszenas@nagyszenas.hu e-mail címre, vagy
c) személyesen a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal titkárságán.

2. A pályázat kötelező mellékletei:
a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített dokumentum másolata,
b) önszervező közösség esetén a közösség legalább egy éves működését igazoló
dokumentumok (munkaterv, programok, fényképek, előző évi költségvetési
beszámoló stb.)

A pályázat benyújtási határideje: 2021. év. szeptember hó 15. nap.

A pályázatokat a képviselő-testület a 2021. év október hó 31. napjáig megtartandó nyilvános ülésén bírálja el.

A pályázók között felosztható összeg: 800.000 Ft.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázatban a döntés meghozatalától 2022. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

3. A támogatás a döntés meghozatalát követően közzétételre kerül a www.nagyszenas.hu
honlapon, a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nagyszénás újságban az alábbi adatokkal:
a) a támogatott szervezet megnevezése,
b) a támogatás célja
c) a támogatás összege.

Nagyszénás, 2021. év augusztus hó 19. nap.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata