2022. évi pályázati felhívás

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szervezetek programjainak megvalósítására.

  1. A pályázatot a pályázati adatlapon a Nagyszénási Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani:
  2. a) postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre,vagy
  3. b) elektronikus küldeményként a nagyszenas@nagyszenas.hu e-mail címre, vagy
  4. c) személyesen a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal titkárságán.
  5. A pályázat kötelező mellékletei:
  6. a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített dokumentum másolata,
  7. b) önszervező közösség esetén a közösség legalább egy éves működését igazoló dokumentumok (munkaterv, programok, fényképek, előző évi költségvetési beszámoló stb.)

A pályázat benyújtási határideje: 2022. év. május hó 16. nap 16 óra 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2022. év május hó 31. napjáig megtartandó nyilvános ülésén bírálja el.

A pályázók között felosztható összeg: 800.000 Ft.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázatban a döntés meghozatalától 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

  1. A támogatás a döntés meghozatalát követően közzétételre kerül a www.nagyszenas.hu

honlapon, a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nagyszénás újságban az alábbi adatokkal:

a) a támogatott szervezet megnevezése,
b) a támogatás célja
c) a támogatás összege.

Nagyszénás, 2022. év április hó 8. nap.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata