Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata értékesítésre felajánlja az alábbi vagyontárgyait:
– a Nagyszénás, Szabadság utca 5. szám alatti lakóház, udvarként nyilvántartott volt iskola (12 hrsz.),
– a Nagyszénás, Hősök útja 17. szám alatti telephely (223/1 hrsz.),
– a Nagyszénás, Kossuth Lajos utca 77. szám alatti lakóház, udvarként nyilvántartott ingatlan (319 hrsz.),
– a Nagyszénás, Szent István utca 41. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartott ingatlan (1923 hrsz).

Az önkormányzat a versenyeztetés szabályai szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. július 4-én (hétfőn) 16 óráig.
Az ajánlatok benyújtásának módja: Személyesen, zárt borítékban a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal Titkárságán (I. em. 1. ajtó).