LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – lakossági ügyfelek részére

 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Nagyszénáson 2022. szeptember 15-én, csütörtökön lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el.

Kérjük, hogy a lomokat a gyűjtési napot megelőző este, a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

  Lomtalanításkor kirakható hulladék   Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
   

bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban

  kommunális hulladék
  fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)   elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)
  műanyag (linóleum) padló   zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
  kerti bútor   építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)
  ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)   építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)
  matrac (szétvágva/összetekerve)   fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)
  szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)   fénycső
  hordó (fa/műanyag – üres állapotban)   gyógyszerhulladék
  virágtartó   elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
  gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)   gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

 

  műanyag medence   veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

 

  ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia
  sütőolaj, sütőzsiradék
  Ömlesztett módon kihelyezett hulladék

 

 

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

 

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!

 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

 

 

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

 

Központi ügyfélszolgálat

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Honlap: www.dareh.hu

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

 

 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!