2024. évi pályázati felhívás

 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szervezetek programjainak megvalósítására.

 

 1. A pályázatot a pályázati adatlapon a Nagyszénási Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani:
 2. a) postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre, vagy
 3. b) elektronikus küldeményként a nagyszenas@nagyszenas.hu e-mail címre, vagy
 4. c) személyesen a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal titkárságán.
 5. A pályázat kötelező mellékletei:
 6. a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített dokumentum másolata,
 7. b) önszervező közösség esetén a közösség legalább egy éves működését igazoló dokumentumok (munkaterv, programok, fényképek, előző évi költségvetési beszámoló stb.)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2024. év április hó 15. nap 16 óra

 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2024. év április hó 30. napjáig megtartandó nyilvános ülésén bírálja el.

A pályázók között felosztható összeg: 800.000 Ft.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázatban a döntés meghozatalától 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 1. A támogatás a döntés meghozatalát követően közzétételre kerül a www.nagyszenas.hu

honlapon, a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nagyszénás újságban az alábbi adatokkal:

 1. a) a támogatott szervezet megnevezése,
 2. b) a támogatás célja,
 3. c) a támogatás összege.

 

Nagyszénás, 2024. év március hó 19. nap.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

 

Pályázati adatlap 2024