Pályázati felhívás 2017. évre

 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szervezetek programjainak megvalósítására.

 

A pályázatot a pályázati adatlapon a kötelező mellékletekkel együtt a Nagyszénási Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani:

 1. a) postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre,vagy
 2. b) elektronikus küldeményként a nagyszenas@globonet.hu e-mail címre, vagy
 3. c) személyesen a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. a) társadalmi szervezet – kivéve az önszervező közösséget -, alapítvány és közalapítvány esetén:
 2. aa) A szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített 30 napnál nem régebbi dokumentum másolata. Nem szükséges új bírósági dokumentum beszerzése, a szervezetnél lévőt kell hitelesítenie a szervezet vezetőjének.
 3. ab) Az előző évről szóló számviteli beszámoló fénymásolati példánya. A számviteli beszámoló kötelező tartalma: a tárgyévet megelőző évi mérleg és eredmény-levezetés, kiegészítő melléklet.
 4. b) önszervező közösség esetén:
 5. ba) A közösség legalább egy éves működését igazoló dokumentumok (munkaterv, programok, fényképek, előző évi költségvetési beszámoló stb.)
 6. bb) Ha korábban önkormányzati támogatást kapott a közösség, akkor annak felhasználásáról szóló beszámoló.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. év. március hó 14. nap.

 

A pályázatokat a képviselő-testület a 2017. év március hó 21. napján megtartott nyilvános ülésén bírálja el.

 

A pályázók között felosztható összeg: 700.000 Ft.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek:

 1. a) Pénzbeli támogatás esetén a pályázatban csak a tárgyév január 1- december 31. közötti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 2. b) Gépjármű használata esetén a program megvalósulását igazoló dokumentumokat a programot követően, a tárgyév december 31-ig kell benyújtani.

 

A támogatás a döntés meghozatalát követően közzétételre kerül a  www.nagyszenas.hu honlapon, a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nagyszénás újságban az alábbi adatokkal:

 1. a) a támogatott szervezet megnevezése,
 2. b) a támogatás célja
 3. c) a támogatás összege,
 4. d) a támogatási program megvalósítási helye.

 

Nagyszénás, 2017. év február hó 23. nap.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

A “Pályázati adatlap” ide kattintva tölthető le!