Tisztelt Nagyszénási lakosok!

T Á J É K O Z T A T Ó

 

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ ELLÁTÁSÁRÓL

 

Mit szállítunk el a lomtalanítás keretében?

Feleslegessé vált tárgyakat (bútor, egyéb lom) lakásban keletkező mindennemű darabos hulladékokat, mely a lakossági rendszeres szemétszállítás keretén belül nem szállíthatók el.

 

Mire nem terjed ki az akció?

Ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra, építési sitt törmelék, autóroncs, gumiabroncs,  szénpor, szerves trágya, zsákba töltött háztartási hulladékra, kerti hulladékra, zöldhulladékra (ág, nyesedék, lomb, fű)  veszélyes hulladékokra(hűtőgép,Tv és egyéb elektronikai hulladékok,különböző elemek akkumulátorok, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, zsírok, olajok,festékek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyesnek minősülő anyagok .). Szállítás  a lomtalanítási ütemterv szerint a megjelölt időpontban a LAKÓÉPÜLET elől történik. Nagyszénás nagyközség közterületének tisztasága érdekében csakis erre az időpontra készítse ki a lomokat, azok elszállítására A MEGADOTT NAPOKON 7 órától kerül sor. Kérjük az akció keretében NE tegyen ki háztartási hulladékot, mert azt a szél széthordja és a közterületet szennyezi. Az ilyen jellegű hulladékot a rendszeres szemétgyűjtés keretében szállítjuk el!

 

A  lomtalanítás időpontja: 2017. május 23.(kedd) reggel 7 órától.

 

Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak az érvényes szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosokat illeti meg.

 

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait NE helyezzék ki a lomokat, mert azok elszállításra nem kerülnek.

 

 

 

Tisztelettel:

A DAREH Bázis Zrt. –vel közreműködve:

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.