Tisztelt Nagyszénási Lakosok!

 

A 2017. november 13-i lakossági fórumon bemutatott egyeztetési anyag:

településképi arculati kézikönyv,

helyi védett épületek, utcaképek és építészeti értékek listái

véleményezése 2017. november 21-ig lehetséges.

A véleményeket Nagyszénás Nagyközség Polgármesterének címezve (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) papír alapon vagy elektronikus levélben (nagyszenas@globonet.hu e-mail címre) kell megküldeni.

Polgármesteri Hivatal Titkárság