TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

 

Tisztelt Nagyszénási Lakosok, Tisztelt Véleményező Partnerek!

 

A településkép védelméről szóló törvény alapján az önkormányzatok feladata a településkép védelme, a település épített értékeinek és jellegzetes arculatának megőrzése. E feladathoz az országgyűlés különböző önkormányzati eszközöket rendelt. Egyik ilyen eszköz a településképi rendelet megalkotása.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint folyamatban van Nagyszénás nagyközség településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítése. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünknek megfelelően az előzetes tájékoztatás megtörtént, a tervezés közbeni partnerségi egyeztető fórum is lezajlott.

 

A partnerségi egyeztetés következő fázisában lehetőség van a településképi rendelet megismerésére, észrevételezésére. A rendelet tervezet megtekinthető a titkárságon, illetve az önkormányzat honlapján (http://www.nagyszenas.hu).

A rendelet tervezet tartalmazza:

 – a helyi védettségre javasolt épületeket, építményeket

– a településkép szempontjából kiemelt községrészek lehatárolását,

– a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokat,

 – a településkép védelme érdekében megfogalmazott követelményeket,

– a településképi konzultáció, bejelentési eljárás, véleményezési eljárás rendjét,

– az értékvédelmi támogatás lehetőségét,

– településképi kötelezés és büntetés lehetőségét.

 

A rendelettervezet mellett érdemes megismerni a honlapon a kapcsolódó anyagokat (Települési Arculati Kézikönyv, illetve a védelemre javasolt épületek és építmények fotódokumentációja). A rendelet-tervezet véleményezésére 2017. december 13-ig van lehetőség a következő módon:

Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok, a nagyszénási székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá a nagyszénási székhellyel bejegyzett civil szervezetek illetve észrevételeit, javaslatait.

 

Az egyeztetési anyag véleményezésére a polgármesternek címezve papír alapon Nagyszénás nagyközség Önkormányzatának postai címére (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.) küldve, vagy elektronikus levélben a nagyszenas@globonet.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

A Képviselő-testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Nagyszénás, 2017. november 29.

 

Nyemcsok János

polgármester