Tisztelt Nagyszénásiak!
A szelektív hulladék elszállítása nem a 2020-as év kéthetenkénti folyamatosságot követi. A DAREH a számlalevélben mellékletként megküldte az első negyedéves naptárat is, mely a http://www.nagyszenas.hu/?page_id=2857 oldalon megtekinthető.
Ebből kiderül az is , hogy január hónapban kétszer lesz fenyőfa elszállítás.

kuka2021kicsi