TISZTELT NAGYSZÉNÁSI LAKOSOK!

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 2021. évtől gépjárműadóval kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a polgármesteri hivatalban ügyintézés ezzel kapcsolatban nem indítható.

Ennek megfelelően a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a 2021-ben kiadandó határozata alapján.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is a Nagyszénás Önkormányzat 11733168-15345864-08970000 számú belföldi gépjárműadó számlájára kell megfizetni.

Kérjük, szíveskedjenek a pénzintézetüknek adott pénzügyi megbízásaikat (állandó átutalási megbízás) áttekinteni és szükség esetén az ilyen megbízásokat visszavonni.

      Polgármesteri Hivatal –   Adócsoport