Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ
Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5931 Nagyszénás, Dózsa györgy utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitást, a kreativitást és az önállóság alakulását. Szakszerűen az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. gyermek nevelésére vonatkozóan.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeirőlleírtak alapján,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, empátia, intuíció,megértés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, empátia, intuíció,megértés;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Kézzel írott önéletrajz
 •         Nyilatkozat a pályázó részéről adatai felhasználásáról a pályázati eljárásban
 •         A végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attiláné nyújt, a 68-443-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ címére történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
 •         Elektronikus úton Nagy Attiláné részére a gkvsz@freemail.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Nagy Attiláné, Békés megye, 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nagyszénás honlap – 2016. április 1.
 •         SZÉNÁS Tv – 2016. április 1.
 •         Gondozási Központ hírdető táblája – 2016. április 1.

Letölthető pályázati kiírás kisgyermeknevelő munkakörben