Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ
Bölcsőde

konyhalány

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5931 Nagyszénás, Dózsa györgy utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         8 Általános, konyhai kisegítő,
  •         konyhaai kisegítőként végzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Középfokú képesítés, Dajka végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attiláné nyújt, a 68-443-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ címére történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.
  •         Elektronikus úton Nagy Attiláné részére a gkvsz@freemail.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Nagy Attiláné, Békés megye, 5931 Nagyszénás, Március 15. tér8 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyesen meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Nagyszénás honlap – 2016. április 1.
  •         SZÉNÁS Tv – 2016. április 1.
  •         Gondozási Központ hírdető táblája – 2016. április 1.

Letölthető pályázati kiírás konyhalány munkakörben